زردونه

امروزه با استقبال و حمایت مردم به مجموعه ای شناخته شده در این زمینه تبدیل شده است. این مجموعه همواره سعی بر این داشته تا اعتماد، رضایت و حمایت مردم را جلب کند.

گالری زردونه فعالیت خود را از سال 1394 به منظور ایجاد خلاقیت در صنعت بازار طلا شروع نمود. زردونه اولین مجموعه ای در این صنعت بود که توانست محصولاتی با تلفیق طلا با مروارید و کریستال های سواروسکی طراحی کند.